CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

VINALINK TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP FAST500 - VNR500 - PROFIT500

07-12-2017Theo báo cáo của Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt nam (Vietnam Report), năm 2017 Vinalink đã được lựa chọn vào danh sách đánh giá và có mặt trong bảng xếp hạng đồng thời cả 3 danh sách FAST500, VNR500 và PROFIT500.
 


FAST500 là Bảng xếp hạng TOP 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report, được định kỳ công bố thường niên từ năm 2011 bởi Báo VietnamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông, với sự tư vấn của các chuyên gia, hội đồng cố vấn trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong FAST500 năm 2017 được lựa chọn đảm bảo những tiêu chí sau, tiếp theo được xếp hạng khách quan từ cao xuống thấp theo tốc độ tăng trưởng về doanh thu trung bình (tính theo CAGR) trong giai đoạn 2012-2015, kết hợp với tiêu chí về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Là các doanh nghiệp Việt Nam được thành lập và hoạt động ổn định hơn 4 năm tính đến thời điểm công bố xếp hạng.
Có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm về doanh thu trong giai đoạn 2012-2015 (theo chỉ tiêu tăng trưởng kép Compound Annual Growth Rate - CAGR) cao so với mức trung bình ngành.
Có hiệu quả kinh doanh cao so với mức trung bình của các doanh nghiệp trong ngành kinh doanh chính của doanh nghiệp.
Chấp hành tốt luật pháp và chính sách của Nhà nước.
 

Link công bố Các doanh nghiệp được xếp hạng trong FAST500 năm 2017 

Vinalink xếp hạng 362/500.

 

 Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500 được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của của Vietnam Report, được định kỳ công bố thường niên từ năm 2007 bởi Báo VietnamNet, với sự tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước. Bên cạnh việc công bố Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Vietnam Report cũng công bố Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2017.

 Bảng xếp hạng VNR500 được đánh giá dựa trên tiêu chí doanh thu thực tế của doanh nghiệp trong năm gần nhất, ngoài ra có xét đến thực tế và triển vọng tăng trưởng doanh thu trong các năm trước đó. Bên cạnh đó, các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế, các chỉ số sinh lời ROA, ROE, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông... cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung để đánh giá quy mô và vị thế của doanh nghiệp.
 

Link công bố Bảng xếp hạng VNR500 năm 2017
Vinalink xếp hạng 457/500 BẢNG XẾP HẠNG TOP 500 DOANH NGHIỆP LỢI NHUẬN TỐT NHẤT - dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report, được định kỳ công bố thường niên từ năm 2017 bởi Báo VietnamNet, với sự tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp được xếp hạng trong PROFIT500 được lựa chọn và đánh giá khách quan từ cao xuống thấp dựa trên mô hình tính điểm trọng số các tiêu chí chính bao gồm: lợi nhuận trước thuế, tổng doanh thu, các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp bao gồm ROA, ROE, ROR. Bên cạnh đó uy tín của doanh nghiệp trên truyền thông; quy mô lao động cũng là những chỉ tiêu tham chiếu quan trọng. Qua đó có thêm căn cứ đánh giá hiện trạng sức mạnh và triển vọng mỗi doanh nghiệp theo từng khía cạnh.. 

Bảng xếp hạng PROFIT500 được công bố theo 2 Bảng xếp hạng như sau

  • Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (Bảng 1): Bao gồm mọi loại hình doanh nghiệp.
  • Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất (Bảng 2): Tiêu chí để lựa chọn các doanh nghiệp tư nhân là những doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tư nhân lớn hơn hoặc bằng 51%.

Link công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 năm 2017 

Vinalink xếp hạng 431/500 trong danh sách Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất.