CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

VINALINK ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ LÀ DNNY CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

22-11-2016Nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn mực trong việc đánh giá và bình chọn các doanh nghiệp, Vietstock phối hợp với Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) tổ chức cuộc bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết có Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) tốt nhất trong năm 2016”.

Công ty CP Logistics Vinalink (VNL) là 1 trong số 118 doanh nghiệp niêm yết, tương ứng 18.47% đơn vị trên thị trường chứng khoán, đáp ứng các quy định về công bố thông tin trong năm 2016,  được bình chọn là doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2016.

Kết quả bình chọn cho thấy những nỗ lực của Công ty trong việc minh bạch và đáp ứng kịp thời về công bố thông tin trên TTCK Việt Nam, là một trong những yếu tố cơ bản và nền tảng của hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR), góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam.