CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

VINALINK ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ DNNY ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2017

30-11-2017VINALINK ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ DNNY ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2017 


Năm 2017, Vietstock cùng kết hợp với Báo Tài chính và Cuộc sống (FiLi) thực hiện cuộc khảo sát toàn diện về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

Kỳ khảo sát năm nay tương ứng với giai đoạn 01/07/2016-30/06/2017, các chuẩn mực của cuộc khảo sát được áp dụng theo quy định trong Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  

Chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm cộng đồng đầu tư tiếp nhận công bố thông tin. Cụ thể, căn cứ cuối cùng được dựa trên thời điểm thông tin xuất hiện trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và website doanh nghiệp.

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, số lượng doanh nghiệp tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ CBTT trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 114 doanh nghiệp trong tổng số 672 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 16.69%. 

Kết quả bình chọn cho thấy những nỗ lực của Công ty trong việc minh bạch và đáp ứng kịp thời về công bố thông tin trên TTCK Việt Nam, là một trong những yếu tố cơ bản và nền tảng của hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR), góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam.

VINALINK 

Tham khảo thông tin trên website Vietstock :