CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

05-04-2022

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Thư mời và Tài liệu họp
THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024

05-04-2021

THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

01-04-2021

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

15-05-2020

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CP LOGISTICS VINALINK

08-09-2019

Ngày 06/09/2019 tại Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, Công ty CP Logistics Vinalink đã tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty (1999-2019). Khách mời đến tham dự buổi tiệc...
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH VÀ BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỨ HAI

22-05-2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH VÀ BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỨ HAI
CẬP NHẬT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

19-04-2019

CẬP NHẬT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019

09-04-2019

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (ngày 23/04/2019)

09-04-2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (ngày 23/04/2019)
THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

09-04-2019

THÔNG BÁO V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2019-2024
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018

09-04-2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

09-04-2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
LỊCH NGHỈ LỄ CỦA CAMPUCHIA NĂM 2018

09-02-2018

LỊCH NGHỈ LỄ CỦA CAMPUCHIA NĂM 2018
LỊCH NGHỈ LỄ CỦA VIỆT NAM NĂM 2018

01-02-2018

Các ngày nghỉ lễ trong năm 2018 của Việt Nam.
VINALINK TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP FAST500 - VNR500 - PROFIT500

07-12-2017

Theo báo cáo của Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt nam (Vietnam Report), năm 2017 Vinalink đã được lựa chọn vào danh sách đánh giá và có mặt trong bảng xếp hạng đồng thời cả 3 danh sách FAST500,...
THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN (XE TẢI)

05-06-2017

CTCP Logistics Vinalink thông báo thanh lý 2 xe tải ISUZU NKR55LR
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18 - NĂM 2017

14-04-2017

HĐQT Công ty Vinalink kính gởi quý vị cổ đông Chương trình Đại hội và các báo cáo, tờ trình sẽ được đệ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 ngày 27/04/2017.
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 (ngày 27/04/2017)

14-04-2017

Hội đồng Quản trị Công ty VINALINK trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.