CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN & MẪU DẤU VINALINK

23-05-2014Công ty Cổ phần Logistics Vinalink trân trọng thông báo về việc thay đổi tên, mẫu dấu và bổ sung chứng năng kinh doanh, mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế VN trên Giấy chứng nhận ĐKKD như sau : 
 
1.      Thay đổi tên Công ty
 
-  Tên công ty trước khi thay đổi : CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
 
-  Tên công ty sau khi thay đổi : CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK
 
-  Tên viết tắt : VINALINK
 
-  Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301776205 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM  cấp thay đổi lần thứ 10 ngày  22  / 5/2014
 
2.      Thay đổi mẫu dấu
 
Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu số HA3002 do Công An TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 23/5/2014 
 
Tên và mẫu dấu mới của Công ty được sử dụng kể từ ngày 24 /5/2014
 
3.      Bổ sung chức năng kinh doanh và bổ sung mã ngành theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trên Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
 
Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776205, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 22 /5/2014.
 
Hồ sơ đính kèm 
 
VINALINK